Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
Ponowne
wykorzystywanie
Ochrona
danych osobowych
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


Szkoła Podstawowa nr 1 
            im. Józefa Piłsudskiego w Głownie

            95-015 Głowno
            Plac Reymonta 2
            ____________________________________

                                tel./fax 42 7191013
                                e-mail sp1glowno@interia.pl
_________________________________

www.sp1glowno.4web.plodpowiada: Jolanta Fortuniak     data: 15-12-2009

wytworzył: Zofia Poraszka          data: 15-12-2009

wprowadził: administrator          data: 16-12-2009Rejestr zmian strony