Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka
                                                                           data zamieszczenia: 15.10.2012r.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   >>> pobierz plik
                                                                           data zamieszczenia: 24.09.2012r.

INFORMACJA dotycząca otwarcia ofert   >>> pobierz plik                                                                           data zamieszczenia: 18.09.2012r.

ODPOWIEDŹ na zapytanie do SIWZ   >>> pobierz plik
Numer ogłoszenia: 340234 - 2012;                          data zamieszczenia: 10.09.2012r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy   >>> pobierz plik
Dostawa i montaż pomocy dydaktycznych - Cyfrowa Szkoła dla Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Józefa Piłsudskiego, Pl. Reymonta 2, 95-015 Głowno.


SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA    >>> pobierz plik
Zmiana treści SIWZ (14.09.2012r.)
 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA    >>> pobierz plik


odpowiada: Adam Kubiak

wytworzył: Aneta Chlebna

wprowadził: administrator

data: 15-10-2012

data: 15-10-2012

data: 15-10-2012Rejestr zmian strony